Τσοβόλας: Για την ιστορική απόφαση του ΝΣΚ για την Novartis

Δήλωση του Δημήτρη Τσοβόλα για την ιστορική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το σκάνδαλο Novartis.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με απόφασή του, ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων του Ελληνικού δημοσίου από τη Novartis.

Μένει να ασκήσει η κυβέρνηση τα ένδικα μέσα, ώστε να μην παραγραφούν τα αδικήματα. Η απόφαση είναι υποχρεωτικά εκτελεστή.

Οι συνήγοροι του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Δημήτρης και Λυδία Τσοβόλα, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση για την υπόθεση Novartis:

Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την 23.12.2020 ομόφωνα γνωμοδότησε μεταξύ άλλων ότι το Ελληνικό Δημόσιο και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.(ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ κλπ) μετά το περιεχόμενο και τα ομολογημένα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στην από 25-6-2020 Συμφωνία Αναστολή Δίωξης (Σ.Α.Δ) που υπογράφτηκε μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της εταιρείας NOVARTIS, μπορούν να ασκήσουν αγωγή κατά αυτής με αιτήματα την μη επανάληψη της προσβολής της προσωπικότητας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ στο μέλλον, την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την συμπεριφορά των οργάνων και προστηθέντων της εταιρείας, αλλά και για ανόρθωση της υλικής ζημίας του Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.. Επίσης η ανωτέρω Ολομέλεια γνωμοδοτεί προς την Κυβέρνηση ότι θα πρέπει να εξετάσει την δυνατότητα παράστασης του Δημοσίου ή και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΟΠΥΥ, ΕΦΚΑ κλπ) για υποστήριξη της κατηγορίας σε εκκρεμείς ποινικές δίκες.

Novartis
Novartis

Ακόμη η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. προτείνει και ότι:

«Με δεδομένη την ομολογημένη παράνομη συμπεριφορά που περιγράφεται στη Συμφωνία Αναστολής Δίωξης (Σ.Α.Δ) η οποία συνιστά ενεργητική δωροδοκία, αλλά και σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα η περίπτωση αποκλεισμού της εταιρείας από συμμετοχή της σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εγγραφής της στον κατάλογο αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων».

Η ανωτέρω γνωμοδότηση είναι υποχρεωτική για την Κυβέρνηση και την Διοίκηση. Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο άμεσα το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για στήριξη των κατηγοριών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές, ώστε να μην βρεθούμε προ των εκπλήξεων του ενδεχόμενου κλεισίματος των εκκρεμών ποινικών υποθέσεων που αυτό θα σημάνει την απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ των ανωτέρω αναφερομένων αποζημιώσεων.

Γιατί οι ανωτέρω αξιώσεις προϋποθέτουν την θετική εξέλιξη των ποινικών υποθέσεων. Μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ είναι πλέον φανερό ότι οι φωνές που ακούστηκαν στο άμεσο παρελθόν από αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει δήθεν σκάνδαλο NOVARTIS και ότι πρόκειται για σκευωρία, πέφτουν στο κενό και τον μόνο που εξυπηρετούν είναι τη NOVARTIS και ΟΧΙ τα συμφέροντα του δημόσιου τομέα.

Ας ελπίσουμε ότι τώρα το Δημόσιο θα ενεργήσει άμεσα και αποτελεσματικά, για να μην υπάρξει ζημιά στα συμφέροντα του δημόσιου τομέα.

opinionleader.gr - google news

Δείτε επίσης:

Επικίνδυνα παιχνίδια Μηταράκη στα σύνορα στον Έβρο (video)

Σχετικά άρθρα