Αλλάζουν ΔΟΥ χιλιάδες φορολογούμενοι σε 52 περιοχές – Δείτε που ανήκετε μέσω του Τ.Κ (αναλυτικά)

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες των ΔΟΥ γίνεται ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη Εφορία.

Ανακαθορίζεται από την ΑΑΔΕ η κατά τόπο αρμοδιότητα ορισμένων εφοριών, με στόχο, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ΔΟΥ:

Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’ και ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού, Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς, Πολύγυρου, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Άμφισσας, Λαμίας, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη Δ.ΟΥ και να μη μοιράζεται σε δύο ή περισσότερες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια Δ.ΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα Δ.ΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.

ΔΟΥ - Εφορία - ΑΑΔΕ
ΔΟΥ – Εφορία – ΑΑΔΕ

Αναλυτικά οι αλλαγές – Οι ταχυδρομικοί κώδικες

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:

01) Οι Τ.Κ. 10432, 10558, 10564 και 10679 από τις Δ.ΟΥ Α΄ και Δ’ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Α΄ Αθηνών

02) Οι Τ.Κ. 10434, 10557, 10562, 10563, 10681, 10682 και 10683 από τις Δ.ΟΥ Α΄ και Δ’ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Δ΄ Αθηνών

03) Οι Τ.Κ. 11471 και 11473 από τις Δ.ΟΥ Δ’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Δ΄ Αθηνών

04) Οι Τ.Κ. 11251, 11257 και 11362 από τις Δ.ΟΥ Δ’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

05) Οι Τ.Κ. 10445 και 10446 από τις Δ.ΟΥ Α’ και ΙΓ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

06) Ο Τ.Κ. 11475 από τις Δ.ΟΥ Δ’ Αθηνών, ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

07) Ο Τ.Κ. 11476 από τις Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών

08) Ο Τ.Κ. 11521 από τις Δ.ΟΥ Δ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Ψυχικού

09) Ο Τ.Κ. 11522 από τις Δ.ΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Ψυχικού

10) Ο Τ.Κ. 11526 από τις Δ.ΟΥ ΙΒ ΄Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

11) Ο Τ.Κ. 11528 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών

12) Οι Τ.Κ. 11634 και 11635 από τις Δ.ΟΥ Δ’ και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

13) Οι Τ.Κ. 11743 και 11745 από τις Δ.ΟΥ Α’ και ΙΖ΄ Αθηνών θα υπάγονται στην Δ.ΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών

14) Οι Τ.Κ. 12242 και 12243 από τις Δ.ΟΥ Αιγάλεω και Περιστερίου θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Αιγάλεω

15) Οι Τ.Κ. 13121 και 13123 από τις ΔΟΥ Αναργύρων και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αναργύρων

16) Ο Τ.Κ. 14235 από τις Δ.ΟΥ Νέας Ιωνίας και Αμαρουσίου θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Νέας Ιωνίας

17) Ο Τ.Κ. 20500 από τις Δ.ΟΥ Άργους και Κορίνθου θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Κορίνθου

18) Ο Τ.Κ. 23051 από τις Δ.ΟΥ Τρίπολης και Σπάρτης θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Σπάρτης

19) Οι Τ.Κ. 26221 και 26225 από τις ΔΟΥ Α΄ Πατρών και Γ΄ Πατρών θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Α΄ Πατρών

20) Ο Τ.Κ. 27061 από τις Δ.ΟΥ Αμαλιάδας, Πύργου και Καλαμάτας θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Πύργου

21) Οι Τ.Κ. 30001 και 30022 από τις Δ.ΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Μεσολογγίου

22) Οι Τ.Κ. 32001 και 32300 από τις Δ.ΟΥ Θηβών και Λιβαδειάς θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Λιβαδειάς

23) Οι Τ.Κ. 33056 και 33058 από τις Δ.ΟΥ Μεσολογγίου και Άμφισσας θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Άμφισσας

24) Ο Τ.Κ. 33057 από τις Δ.ΟΥ Λαμίας και Άμφισσας θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Άμφισσας

25) Ο Τ.Κ. 35010 από τις Δ.ΟΥ Λάρισας, Λαμίας και Βόλου θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Λαμίας

26) Ο Τ.Κ. 35015 από τις Δ.ΟΥ Λιβαδειάς και Λαμίας θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Λαμίας

27) Ο Τ.Κ. 42200 από τις Δ.ΟΥ Τρικάλων και Γρεβενών θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Τρικάλων

28) Ο Τ.Κ. 44001 από τις Δ.ΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Ιωαννίνων

29) Ο Τ.Κ. 47043 από τις ΔΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Άρτας

30) Ο Τ.Κ. 48200 από τις Δ.ΟΥ Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Πρέβεζας

31) Ο Τ.Κ. 50007 από τις Δ.ΟΥ Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Κοζάνης

32) Ο Τ.Κ. 52055 από τις Δ.ΟΥ Καστοριάς και Φλώρινας θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Καστοριάς

33) Ο Τ.Κ. 53070 από τις Δ.ΟΥ Πτολεμαΐδας και Φλώρινας θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Φλώρινας

34) Οι Τ.Κ. 54248, 54249 και 54250 από τις Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

35) Οι Τ.Κ. 54351, 54454 και 54636 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

36) Ο Τ.Κ. 54453 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Καλαμαριάς

37) Ο Τ.Κ. 54642 από τις Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Καλαμαριάς

38) Ο Τ.Κ. 55131 από τις Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Καλαμαριάς

39) Ο Τ.Κ. 54629 από τις Δ.ΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης

40) Ο Τ.Κ. 54628 από τις Δ.ΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Αμπελοκήπων

41) Οι Τ.Κ. 54630 και 54632 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης

42) Ο Τ.Κ. 54633 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης

43) Ο Τ.Κ. 54646 από τις Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

44) Οι Τ.Κ. 55534 και 55535 από τις Δ.ΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

45) Οι Τ.Κ. 56431 και 56430 από τις Δ.ΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγονται στη Δ.ΟΥ Αμπελοκήπων

46) Ο Τ.Κ. 57006 από τις Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου θα υπάγεται στη Δ.ΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

47) Ο Τ.Κ. 57011 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης

48) Οι Τ.Κ. 57012 και 57014 από τις ΔΟΥ Λαγκαδά και Πολυγύρου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λαγκαδά

49) Ο Τ.Κ. 62055 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Σερρών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Σερρών

50) Ο Τ.Κ. 68400 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

51) Ο Τ.Κ. 69300 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κομοτηνής

52) Ο Τ.Κ. 74055 από τις ΔΟΥ Ρεθύμνου και Χανίων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ρεθύμνου.

Opinion-google-news

Βενζίνη: Αυτή είναι η εφαρμογή που βρίσκει την πιο φθηνή στην Αθήνα (video)

Σχετικά άρθρα