Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί καταφεύγουν σε αγωγές

Σε αγωγές καταφεύγουν οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας τους. Θετική δικαστική απόφαση.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Εκπαιδευτικοί
Εκπαιδευτικοί

Ενόψει του θετικού νομολογιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται δικαστικά για τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, και προκειμένου να διασφαλιστούν σοβαρές οικονομικές απαιτήσεις τους, προ του κινδύνου αυτές να παραγραφούν (2ετής παραγραφή των αξιώσεων κατά Δημοσίου), με βάση την παραπάνω θετική νομολογία, όσοι Aναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσφύγει δικαστικά για τη διετία 2019-2021 μπορούν να το πράξουν, διεκδικώντας το κομμένο Δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας τους. – www.sintaxis.gr

opinion-leader-goole-news

Δείτε επίσης:

Παρενόχληση στην εργασία: Δωρεάν νομική υποστήριξη

Σχετικά άρθρα